Tuesday, October 16, 2007

Rintihan


Copy pasted from rintihan seorang mujahidah
“Jika bapak-bapakmu,
anak-anakmu, saudara-saudaramu, ISTERI-ISTERImu, keluargamu, harta kekayaan
yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khuwatirkan kerugiannya, dan
rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada
Allah dan RasulNya serta berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah
memberikan keputusanNya” dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang yang fasik”…..[9:24]

Wahai Nabi,
katakanlah kepada isteri-
isterimu “Jika kamu menginginkan
kehi dupan di dunia dan perhiasannya,
mak a kemarilah agar kuberikan kepadamu
mut’ah dan ku ceraikan kamu dengan
cara yang baik“ [33:28]

No comments:

Post a Comment