Monday, August 31, 2009

sedih?

“Seorang yang kurang amalnya
maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan.” (HR. Ahmad)

No comments:

Post a Comment