Friday, June 11, 2010


“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala” Al-Fathiir : 6


long bay camp, 2010
"Aku merasa kaget dan hairan mengapa manusia jatuh ke dalam lumpur yg kotor dan penuh penyakit ini? Mengapa mereka tidak mendengar seruan Allah yg Maha Tinggi dan Maha Besar, iaitu seruan yg dapat meluhur dan membersihkan usia seseorang? Mengapa manusia sanggup hidup dalam paya yg busuk, di tahap yg amat rendah dan dalam gelita kesesatan yg menghitam itu, sedangkan mereka mempunyai padang-padang yg bersih, tempat2 tinggi dan cahay yg terang- benderang?" - Syed Qutb, mukaddimah fi zilalil quran.
cp-ed from here

No comments:

Post a Comment