Monday, January 11, 2016

Tulis

Bismillah,

Para ulama’ salaf zaman dahulu telah menunjukkan semangat untuk menulis dan mereka justeru hidup penuh dengan keberkatan, di mana tulisan mereka mencerahkan umat manusia hingga ke akhir zaman.

Dengan usia mereka yang terbatas, menulis menjadikan kemanfaatan ilmu mereka tidak terbatas. Menulis adalah mengikat jejak kefahaman.

Akal kita sebagai kurniaan Allah ‘Azza wa Jalla, begitu agung daya kekuatannya untuk menampung sebegitu banyak data, namun, kita kadang - kadang menghadapi kesulitan untuk mengeluark an apa yang telah tersimpan lama di dalam jalur rumit otak kita.

Maka menulis adalah menyusun kata kunci untuk membuka khazanah akal. Demikianlah kita fahami dari kalimah indah Imam Asy-Syafi’ie ; “Ilmu adalah binatang buruan dan pena yang menuliskan adalah tali pengikatnya.”

Menulis juga adalah sebahagian dari tugas iman kerana makhluk yang pertama ialah pena, ilmu yang pertama ialah bahasa dan ayat yang pertama berbunyi “Baca!”

-Tulisan Ustaz Wan Sanadi, dari buletin Tarbiatuna IV.

No comments:

Post a Comment