Monday, June 20, 2016

Pendapatan sendiri, untuk wanita

Bismillah,

—Jabir bin Abdullah berkata, maksudnya:
—“Ibu saudaraku telah diceraikan, kemudian dia mahu memetik nakhil (buah kurma) maka seorang lelaki telah melarangnya (daripada keluar memetik nakhil), maka ibu saudaraku pergi bertemu Rasulullah saw, maka baginda bersabda: Bahkan pergilah memetik buah tersebut mungkin kamu dapat bersedekah dengannya atau melakukan perkara yang baik.”

Hadith Riwayat Muslim.

—Zainab binti Jahsy di sebut bahawa dia bekerja dengan tangan dan tenaganya sendiri agar dia dapat bersedekah.

No comments:

Post a Comment